MIGUEL GRACIA REPETIX COM A PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ D’OSCA

graciaHeraldo de Aragon, edició de paper