RAMON TREMOSA TORNA A CASA A L’ESTIU

TREMOSA

 

Publicat per “ARA” edició de paper, dilluns 21 de juliol